Home

Welkom! Wat tekst over de conferentie.Dit leidt tot een diffuse digitale wereld. Wat voor implicaties heeft dat? Hoe kun je de kansen
benutten, je wapenen tegen bedreigingen en de ruis vermijden? En welke uitdagingen en kansen
liggen er in de toekomst, voor diplomaten, bedrijfsleven, journalistiek en NGO’s?

Blog

Tweede blog post

De effecten op onze samenleving en onze levens zijn groot en zowel positief als negatief. Digitale technologie kan ingezet worden om mensen dichter bij elkaar te brengen en te verbinden, maar hetzelfde middel kan ook ingezet worden om verdeeldheid te veroorzaken. Er is online steeds meer data te verzamelen, maar vertellen de gegevens altijd een …

Twitter